ארגונים וחברות

גופים ממשלתיים

סדרת סדנאות בהתאמה

 • התמודדות ומניעת שחיקה

 • לחשוב מחוץ לקופסא

 • שיתוף פעולה בין מחלקות ואגפים

 • ניתוח אתגרים ודרך התמודדות

עמותות

מפגש בודד של שעה וחצי

 • שיתופי פעולה בין מגזרים

 • איך להעלות נושאים למודעות ציבורית

 • מהחזון לגיבוש תוכניות עבודה

 • התגברות על אתגרי היישום

ארגונים

מפגש בודד של שעה וחצי

 • הגדרת חזון

 • גיבוש צוותים

 • מיקוד אסטרטגיה

 • חסרה פה נקודה

צור קשר

​​טלפון:

050-9590004

כתובת:​

יפו 31, חצר פיינגולד, ירושלים

מייל:

amitrefael@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram

© 2019 מטאפורה